I Spy - IndigoBlu Mounted Stamp

I Spy - IndigoBlu Mounted Stamp

A lovely mounted rubber stamp, approximately 80mm x 50mm


 

£4.13 exVAT